انجمن صنفی کارفرمایی

صفحه اصلی

انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان استان خوزستان درسال 1393 با استعانت ویاری خداوند متعال و نیز سعی ،همت و کوشش گروهی از شرکتهای مهندسین مشاور حقوقی و مسئولین دفاتر طراحی ساختمان فعال عضو سازمان نظام مهندسی استان خوزستان تاسیس گردید.
تاسیس این انجمن صنفی بر اساس دو هدف پایه گذاری شد که یکی انسجام بخشی وبکارگیری خرد جمعی و کارشناسی در امورفنی و مهندسی ساختمان با ارائه روشهای پیشنهادی اصلاحی مبتنی بر قانون نظام مهندسی کشور و دیگری نیز اصالت بخشی و ساماندهی در امور شغلی ورفاهی مهندسا ن مشاور طراح و ناظر ساختمان استان با تدوین برنامه هایی در جهت بهبود شرایط کسب و کار و پیشه آنها با استعانت از قانون کار جمهوری اسلامی ایران میباشد.

آخرین اخبار

تصویر خبر
چهار شنبه 14 اردیبهشت 1401

وزارت راه شهرسازی بصورت دستوری افزایش بیش از ۳۰ درصد بر حق الزحمه مهندسان استانهای کشور را ممنوع اعلام کرد ! وزارت راه و شهرسازی در نامه خود اعلام نموده است که دیگر بندهای مندرج در مبحث دوم مقررات ملی در خصوص تعین تعرفه خدمات مهندسبی موضوعیت نخواهند داشت و مجوزی و یا اختیاری به هیات های ۴ نفره استانی برای افزایش درصدی نمیدهد

مشروح خبر

تصویر خبر
چهار شنبه 14 اردیبهشت 1401

لغو تعرفه های خدمات مهندسی استان ها و هیات های چهار نفره آنها برای افزایش حق الزحمه مهندسان در سال ۱۴۰۱ توسط وزارت راه و شهرسازی

مشروح خبر


تصویر خبر
چهار شنبه 14 اردیبهشت 1401

عید سعید فطر مبارک باد

مشروح خبر


آرشیو اخبار

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.