انجمن صنفی کارفرمایی

صفحه اصلی

انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان استان خوزستان درسال 1393 با استعانت ویاری خداوند متعال و نیز سعی ،همت و کوشش گروهی از شرکتهای مهندسین مشاور حقوقی و مسئولین دفاتر طراحی ساختمان فعال عضو سازمان نظام مهندسی استان خوزستان تاسیس گردید.
تاسیس این انجمن صنفی بر اساس دو هدف پایه گذاری شد که یکی انسجام بخشی وبکارگیری خرد جمعی و کارشناسی در امورفنی و مهندسی ساختمان با ارائه روشهای پیشنهادی اصلاحی مبتنی بر قانون نظام مهندسی کشور و دیگری نیز اصالت بخشی و ساماندهی در امور شغلی ورفاهی مهندسا ن مشاور طراح و ناظر ساختمان استان با تدوین برنامه هایی در جهت بهبود شرایط کسب و کار و پیشه آنها با استعانت از قانون کار جمهوری اسلامی ایران میباشد.

آخرین اخبار

تصویر خبر
چهار شنبه 8 دی 1400

درخواست توقف اخذ و عودت پنج درصد حق بازبینی بابت کنترل نقشه

مشروح خبر

تصویر خبر
شنبه 4 دی 1400

درخواست ریاست انجمن از وزارت راه و شهرسازی جهت ارایه مبنای محاسبات حق الزحمه خدمات مهندسی

مشروح خبر


تصویر خبر
چهار شنبه 26 آبان 1400

درخواست مهندس احمد خرم از وزیر راه و شهرسازی؛ شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر را متوقف کنید

مشروح خبر


آرشیو اخبار

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.