انجمن صنفی کارفرمایی

صفحه اصلی

انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان استان خوزستان درسال 1393 با استعانت ویاری خداوند متعال و نیز سعی ،همت و کوشش گروهی از شرکتهای مهندسین مشاور حقوقی و مسئولین دفاتر طراحی ساختمان فعال عضو سازمان نظام مهندسی استان خوزستان تاسیس گردید.
تاسیس این انجمن صنفی بر اساس دو هدف پایه گذاری شد که یکی انسجام بخشی وبکارگیری خرد جمعی و کارشناسی در امورفنی و مهندسی ساختمان با ارائه روشهای پیشنهادی اصلاحی مبتنی بر قانون نظام مهندسی کشور و دیگری نیز اصالت بخشی و ساماندهی در امور شغلی ورفاهی مهندسا ن مشاور طراح و ناظر ساختمان استان با تدوین برنامه هایی در جهت بهبود شرایط کسب و کار و پیشه آنها با استعانت از قانون کار جمهوری اسلامی ایران میباشد.

آخرین اخبار

شنبه 11 اردیبهشت 1400

ارسال دادخواست انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر استان خوزستان به دیوان عدالت اداری و درخواست توقف و ابطال شیوه نامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی مربوط به تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر

مشروح خبر

تصویر خبر
جمعه 3 اردیبهشت 1400

سوم اردیبهشهت سالروز بزرگداشت شیخ بهایی و روز معمار میارک باد

مشروح خبر


تصویر خبر
دوشنبه 30 فروردین 1400

ارسال نامه انجمن به وزارت راه و شهرسازی و درخواست توقف شیوه نامه ابلاغی مربوط به صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر

مشروح خبر


آرشیو اخبار

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.