انجمن صنفی کارفرمایی

لغو تعرفه های خدمات مهندسی ۱۴۰۱ استان ها توسط وزارت راه و شهرسازی


چهار شنبه 14 اردیبهشت 1401


لغو تعرفه های خدمات مهندسی استان ها و هیات های چهار نفره آنها برای افزایش حق الزحمه مهندسان در سال ۱۴۰۱ توسط وزارت راه و شهرسازی 
وزارت راه و شهرسازی بصورت دستوری افزایش تعرفه خدمات مهندسی را بیش از ۳۰ درصد  ممنوع کرد 

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.