انجمن صنفی کارفرمایی

صفحه اصلی

انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان استان خوزستان درسال 1393 با استعانت ویاری خداوند متعال و نیز سعی ،همت و کوشش گروهی از شرکتهای مهندسین مشاور حقوقی و مسئولین دفاتر طراحی ساختمان فعال عضو سازمان نظام مهندسی استان خوزستان تاسیس گردید.
تاسیس این انجمن صنفی بر اساس دو هدف پایه گذاری شد که یکی انسجام بخشی وبکارگیری خرد جمعی و کارشناسی در امورفنی و مهندسی ساختمان با ارائه روشهای پیشنهادی اصلاحی مبتنی بر قانون نظام مهندسی کشور و دیگری نیز اصالت بخشی و ساماندهی در امور شغلی ورفاهی مهندسا ن مشاور طراح و ناظر ساختمان استان با تدوین برنامه هایی در جهت بهبود شرایط کسب و کار و پیشه آنها با استعانت از قانون کار جمهوری اسلامی ایران میباشد.

آخرین اخبار

تصویر خبر
جمعه 15 اردیبهشت 1402

طراحان اعم از حقیقی یا حقوقی عضو مکلف به ارایه خدمات خود مطابق با نمونه قرادادهای همسان طراحی میباشند واین قراردادها را در سامانه طراحان بارگذاری نمایند.

مشروح خبر

تصویر خبر
شنبه 20 شهریور 1401

تغیر و اصلاح رویه جاری در سازمان نظام مهندسی استان پس از پایان یافتن مدت زمان قرارداد ناظران

مشروح خبر


تصویر خبر
شنبه 16 امرداد 1401

تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد

مشروح خبر


آرشیو اخبار

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.