انجمن صنفی کارفرمایی

صندوق های مالی - سرمایه گذاری ساخت

 اساسنامه نمونه صندوق که در زیر ارائه شده جهت اظهار نظر میباشد و خواهشمند است تا نظرات خودرا از طریق کارتابل تان ویا از طریق قسمت تماس با ما ارسال نمایید 
 


کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.