انجمن صنفی کارفرمایی

صندوق های مالی - قرض الحسنه

کلیه اعضای انجمن و کارکنان دفاتر و شرکتهای حقوقی طبق اساسنامه میتوانند از مزایای صندوق قرض الحسنه استفاده نمایند .

گردش کاراستفاده از تسهیلات 20 
میلیونی بانک قر ض الحسنه مهر ایران
در یافت تسهیلات این صندوق به تعداد نفرات متقاضی بستگی دارد و چنانچه بالای 20 نفر  متقاضی وام شوند و مدارک آنها که در زیر شرح داده شده اند کامل باشند بدون وقفه وبلافاصله تسهیلات مورد تقاضای خود را به ترتیب اولویت پرداخت دریافت مینمایند واگر کمتر از آن باشد زمان در یافت تسهیلات هر متقاضی تا تقاضای نفر بعد خود به تاخیر می افتد

الف -ارسال تقاضا نامه به نماینده صندوق آقای مهندس هلالی جولا (شماره همراه :09166142360)

پ-اخذ تا ییدیه از خزانه دار ا نجمن(شماره همراه:09163066042)
ت-اخذ معرفی نامه بانک از نماینده صندوق انجمن
شرایط دریافت:
الف -عدم بدهی به انجمن شامل حق عضویت وحق ورودی آن با فیش واریزنقدی یا چک معادل مبلغ
ب - عدم بدهی به انجمن برای کارکنان دفاتر یا شرکتهای حقوقی معرفی شده  اعضاء شامل حق عضویت آنها در صندوق قر ض الحسنه معادل 200000 تومان طی فیش واریز نقدی به حساب انجمن یا چک معادل مبلغ آن
پ- عدم بدهی به انجمن برای کارکنان معرفی شده  انجمن شامل حق عضویت آنها در صندوق قر ض الحسنه معادل 200000 تومان طی فیش واریز نقدی به حساب انجمن یا چک معادل مبلغ آن
ت -عدم بدهی جاری بانکها و نداشتن چک برگشتی
ث -ارایه سفته بانکی با امضای حد اقل دو ضامن معتبر (حداقل یکی از آنها کارمند دولت باشد با ارائه نامه کسر حقوق و ضامن دوم  با کارکرد حساب معتبر سه ماه در هر بانک و چک ضمانت )
ج- هزینه های پرداختی دیگر جهت دریافت وام برای کلیه متقاضیان شامل:
- هزینه خرید سفته از بانک ملی که به ازای هر یک میلیون تومان 3000 تومان میباشدکلا بعهده متقاضی است  تا سقف 24000000 تومان محاسبه شده و  جمعا 72000 تومان میشود 
  - هزینه بیمه مربوط به وام بمبلغ 150000 تومان که آن نیز از طریق بانک از متقاضی دریافت میگردد
چ -واریز 10 میلیون به صندوق معرفی شده  بانک قرض الحسنه  و دریافت 20 میلیون تومان تسهیلات با کارمزد 4درصد در زمان کوتاه
لازم به یادآوری است که اقساط برگشتی نسبت به کل تسهیلات محاسبه میشود و پس از تعداد  36 قسط   ودر پایان مبلغ 10 میلیون تومان به متقاضی برگرداننده میشود


کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.