انجمن صنفی کارفرمایی

درباره ما

تأسیس

انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان استان خوزستان درسال 1393 با استعانت ویاری خداوند متعال و نیز سعی ،همت و کوشش گروهی از شرکتهای مهندسین مشاور حقوقی و مسئولین دفاتر طراحی ساختمان فعال عضو سازمان نظام مهندسی استان خوزستان تاسیس گردید.

ضرورت تشکیل

ضرورت تشکیل این انجمن صنفی از زمانی احساس گردید که تجربه وسابقه چند ساله سازمان نظام مهندسی خوزستان در امور مهندسی ساختمان و بخصوص در بخشهای طراحی ،نظارت واجرا نشان می داد که نداشتن هیچگونه برنامه ریزی مدون وقانونمند ونیز عدم مسئولیت پذیری و سو ء مدیریت در بکار گیری قانون در امور مهندسی چگونه توانست باعث نا بسامانی در این امور شود و سو استفاده افراد سود جو در سالهای گذشته مستقیما باعث خسارتهای اقتصادی و شغلی و اعتباری برای مهندسین و ساختمانهای مردم گردد،و البته سازمان نظام مهندسی هیچگونه چتر حمایتی شغلی وکسبی برای اعضا خود نداشته وندارد وشاید دلیل آن را نیز بتوان در قانون نظام مهندسی جستجو نمود ، و لذا این شغل با بی مهری وناملایمات هیچگاه به عنوان یک شغل تمام وقت در چهار چوب قانون نظام مهندسی برای مسولین دوره های مختلف سازمان برسمیت شناخته نشد ه است .

اهداف

لذا تاسیس این انجمن صنفی بر اساس دو هدف پایه گذاری شد که یکی انسجام بخشی وبکارگیری خرد جمعی و کارشناسی در امورفنی و مهندسی ساختمان با ارائه روشهای پیشنهادی اصلاحی مبتنی بر قانون نظام مهندسی کشور و دیگری نیز اصالت بخشی و ساماندهی در امور شغلی ورفاهی مهندسا ن مشاور طراح و ناظر ساختمان استان با تدوین برنامه هایی در جهت بهبود شرایط کسب و کار و پیشه آنها با استعانت از قانون کار جمهوری اسلامی ایران میباشد.

هیئت مؤسس

بدیهی است این انجمن درجهت نیل ورسیدن به این ا هداف تلاش خواهد نمود که با ایجاد برنامه ریزی مناسب در همه امور فوق و در یک دوره زمانی با تعامل سازنده و منطقی در چهار چوب قانون با سازمان نظام مهندسی استان و سایر ارگانها مربوطه اقدام نماید و همزمان کوشش مینماید تا با حمایت حقوقی از مهندسین مشاور طراح وناظر حقوقی وحقیقی عضو خود به نسبت حقوق تعریف شده هر کدام از آنها در چهار چوب قانون نظام مهندسی کشور وقوانین کار جمهوری اسلامی سعی بر رفع نواقص ومشکلات حرفه ای آنها بنماید تا نتیجه آن ایجاد بستری مناسب در جهت توسعه و پیشرف در امور مهندسی ونیز ارتقاء شغلی ودر نهایت تامین آرامش ورفاه این بخش تلاشکر از جامعه گردد .

راهبرد

1-مهندس سید محمد کاظم کاشفی پور دزفولی  2- مهندس مهران هدایتی  3-مهندس محمدرضا شریفی
4- مهندس کیوان بابادی   5-مهندس فرهنگ کرمی   6 –مهندس اسماعیل نداف   7 –مهندس ایرج نقاش   8-مهندس محمد رضا سروریان   9- مهندس ناصر هلالی جولاء   10- مهندس هادی رضا نژاد  

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.