انجمن صنفی کارفرمایی

مشاورین حقیقی رشته عمران

123456
رضا موحد

نام و نام خانوادگی:رضا موحد
تلفن: 09163111017
آدرس:
بینا فیروزی نژاد

نام و نام خانوادگی:بینا فیروزی نژاد
تلفن: 09166034906
آدرس: اهواز - خ نادري - بين حافظ و كتانباف - پاساژ كرامه - طبقه اول - پلاك 20
حسنعلی کثیری دز فولی

نام و نام خانوادگی:حسنعلی کثیری دز فولی
تلفن: 09161114607
آدرس:
سید محسن علوی اشکفتکی

نام و نام خانوادگی:سید محسن علوی اشکفتکی
تلفن: 09163115670
آدرس:
مهران هدایتی

نام و نام خانوادگی:مهران هدایتی
تلفن: 09163066042
آدرس:
عبدالکریم نجارنصب

نام و نام خانوادگی:عبدالکریم نجارنصب
آدرس:
غلامرضا ثابت

نام و نام خانوادگی:غلامرضا ثابت
تلفن: 09163070320
آدرس:
سیدعلیرضا آل محمد

نام و نام خانوادگی:سیدعلیرضا آل محمد
تلفن: 09166147459
سعيد بيگدلي خيبري

نام و نام خانوادگی:سعيد بيگدلي خيبري
تلفن: 09161310714
آدرس:
محمدعلی رضازاده خبازی

نام و نام خانوادگی:محمدعلی رضازاده خبازی
تلفن: 09163044870
آدرس:
123456

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.