انجمن صنفی کارفرمایی

نتایج انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان استان خوزستان


دوشنبه 20 اسفند 1397


به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان استان خوزستان، در پی برگزاری مجمع عمومی سالیانه انجمن در مورخ شنبه 4 اسفندماه 1397 انتخابات هیات مدیره و بازرسان انحمن برگزار گردیده و هیات مدیره و بازرسان انجمن برای سه سال به شرح ذیل انتخاب گردید.
هیات مدیره :
1- سیدمحمدکاظم کاشفی پور دزفولی 
2- سید مصطفی شیخ الاسلامی
3- هادی رضا نژاد
4- مهران لیموچی 
5- مهران هدایتی
6- مرتضی سرلک
7- ناصر هلالی جولا

بازرسان:
1- علیرضا مومنی
2- فرهنگ کرمی 

روابط عمومی انجمن ضمن تبریک ، آرزوی موفقیت برای هیات مدیره و بازرسان را می نماید.

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.