انجمن صنفی کارفرمایی

صفحه اصلی

انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان استان خوزستان درسال 1393 با استعانت ویاری خداوند متعال و نیز سعی ،همت و کوشش گروهی از شرکتهای مهندسین مشاور حقوقی و مسئولین دفاتر طراحی ساختمان فعال عضو سازمان نظام مهندسی استان خوزستان تاسیس گردید.
تاسیس این انجمن صنفی بر اساس دو هدف پایه گذاری شد که یکی انسجام بخشی وبکارگیری خرد جمعی و کارشناسی در امورفنی و مهندسی ساختمان با ارائه روشهای پیشنهادی اصلاحی مبتنی بر قانون نظام مهندسی کشور و دیگری نیز اصالت بخشی و ساماندهی در امور شغلی ورفاهی مهندسا ن مشاور طراح و ناظر ساختمان استان با تدوین برنامه هایی در جهت بهبود شرایط کسب و کار و پیشه آنها با استعانت از قانون کار جمهوری اسلامی ایران میباشد.

آخرین اخبار

شنبه 1 دی 1398

برگزاری جلسه نمایندگان قانونی اعضای حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی استان خوزستان در محل سازمان

مشروح خبر

دوشنبه 20 اسفند 1397

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان استان خوزستان، جلسه هیات مدیره انجمن ....

مشروح خبر


دوشنبه 20 اسفند 1397

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان استان خوزستان، در پی برگزاری مجمع عمومی سالیانه انجمن در مورخ شنبه 4 اسفندماه 1397 .....

مشروح خبر


آرشیو اخبار

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.