انجمن صنفی کارفرمایی

اطلاعیه شماره 1 در خصوص رای گیری در انتخابات انجمن


جمعه 3 اسفند 1397


به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسان طراح و ناظر ساختمان استان خوزستان، با عنایت به تبصره 6 ماده 11 اساسنامه لازم است نمایندگان شرکت ها و دفاتر طراحی نسبت به ارایه رونوشت پروانه دفتر طراحی و یا شرکت (بصورت پشت و رو) به هیات ریسه مجمع، جهت اعمال تعداد آرا وکالتی اقدام نمایند. (همراه داشت مهر دفتر طراحی و یا شرکت الزامی است). با تشکر روابط عمومی انجمن

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.