انجمن صنفی کارفرمایی

ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسی انجمن مهندسان طراح و ناظر استان خوزستان


دوشنبه 15 بهمن 1397


با توجه به برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن صنفی مهندسان طراح و ناظر استان خوزستان در تاریخ 4 اسفندماه 97 (نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه) از اعضای انجمن که داوطلب عضویت در هیات مدیره و بازرسی انجمن می باشند، جهت ثبت نام دعوت به عمل می آید.
اعضای محترم می بایست تا تاریخ 23 بهمن ماه درخواست خود به همراه رزومه را به ایمیل انجمن به آدرس anjs.ms.kh@gmail.com ارسال فرمایند.

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.