انجمن صنفی کارفرمایی

مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) انجمن صنفی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان استان خوزستان


چهار شنبه 10 بهمن 1397


بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن صنفی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان استان خوزستان که دارای عضویت معتبر می باشند جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول)که در

روز شنبه مورخ ۴/اسفند ماه /۹۷ راس ساعت ۱۶/۰۰

در محل دفتر انجمن صنفی واقع در میدان شهید بندر خیابان یکم هفده شهریور پلاک یک ساختمان مهتاب طبقه سوم برگزار می شود، دعوت بعمل می آید.

دستور جلسه مطابق ماده ۱۳ اساسنامه به شرح ذیل می باشد :

√ استماع گزارش عملکرد هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن

√ انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن

√ تعیین میزان ورودیه و حق عضویت اعضا

√ تفویض اختیار به هیات مدیره مطابق بند ۷ ماده ۱۳ اساسنامه جهت عملیاتی نمودن معرفی اعضای دارای صلاحیت در زمینه طراحی به سرمایه گذاران بخش خصوصی وفق بند ۶ ماده ۴ اساسنامه 

تفویض اختیار به هیات مدیره مطابق بند ۷ ماده ۱۳ اساسنامه جهت رایزنی با سایر انجمن های طراح و ناظر در کشور جهت تشکیل و تاسیس کانون کشوری مشاوران طراح و ناظر ساختمان وفق بند ۱۲ ماده ۳ اساسنامه 

                                 در صورت عدم حصول حد نصاب لازم در مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول،                                 
                            مجمع عمومی (نوبت دوم) در روز شنبه مورخ ۲۵/اسفند/۹۷ راس ساعت ۱۶/۰۰                                                                     در محل دفتر انجمن به نشانی فوق الذکر برگزار می گردد.

هیات مدیره انجمن صنفی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان استان خوزستان
نظر جدید:
(نظر ارسالی پس از تایید شدن توسط مدیر، قابل نمایش می‌شود.)

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.