انجمن صنفی کارفرمایی

فراخوان اشخاص حقوقی طراح و ناظر عضو سازمان نظام مهندسی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان بمنظور انطباق هر چه بیشتر آنها با مقررات ملی و شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آ؟یین نامه اجرایی ماده 33


پنج شنبه 28 تیر 1397


فراخوان اشخاص حقوقی طراح و ناظر عضو سازمان نظام مهندسی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان بمنظور انطباق هر چه بیشتر آنها با مقررات ملی و شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 ونیز دستورالعمل منع پذیرش اموری که موجبات قبول منافع متعارض رافراهم میکند در این فراخوان طی مکاتباتی جداگانه برای اعضای حقوقی مذکور ارسال شده تا ظرف مدت دوماه نسبت به رفع نواقص خود اقدام نمایند وگرنه نسبت به ادامه فعالیتهای آنها اقدامات قانونی انجام میشود البته این در حالی است که هنوز به رفع نواقص پروانه های اشخاص حقیقی  وتداوم روند اخذ کار آنها از طریق سامانه ارجاع نظارت در سازمان که کلا با شیوه نامه مذکور و نیز دستورالعمل فوق الذکر مغایرت دارند هیچ فراخوانی اعلام نکرده اند     

نظر جدید:
(نظر ارسالی پس از تایید شدن توسط مدیر، قابل نمایش می‌شود.)

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.