انجمن صنفی کارفرمایی

تداوم تعطیلی شرکتهای طراح و ناظر و بیکار شدن شاغلان آنها


دوشنبه 5 مهر 1400


تداوم تعطیلی و توقف فعالیتهای شرکتهای طراح و ناظر استان  که منجر به بیکاری تعداد زیادی از شاغلان آنها گردیده است به درخواست وزارت راه و شهرسازی از تاریخ ابتدای تیرماه امسال شروع گردیده  و این وزارتخانه به اجرایی کردن شیوه نامه ابلاغی تعین صلاحیت خود اصرار دارد این در حالی است شیوه نامه مذکور تعارضات و مغایرتهای فراونی با قانون دارد و عملا قابل اجرا نیست .
متاسفانه وزارتخانه چنانچه بخواهد این تعطیلی ادامه یابد نهایتا منجر به انحلال و خسارات مالی فراوانی بر این شرکتها واردخواهدنمود  .

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.