انجمن صنفی کارفرمایی

درخواست اعضای انجمن برای تشکیل جلسه مشترک در رابطه با شیوه نامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی


پنج شنبه 20 خرداد 1400


درخواست اعضای انجمن برای تشکیل جلسه ای مشترک بمنظور بحث و گفتگو در خصوص  عدم امکان اجرایی بودن شیوه نامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی برای شرکتها با توجه به اینکه  مغایرتهای مشخصی با قانون دارد و انجام آن که عملا برای آنها امکان پذیر و میسر نیست
از آنجا که شیوه نامه از اول تیرماه اجرایی خواهد شد پروانه ها شرکتها باطل شده و تا زمانیکه خودرا مطابق آن ننمایند آنها قادر به کسب کار نخواهند بود . بدیهی است که اجرای شیوه نامه موجب تعطیلی شرکتها و خسارت و زیان مالی و بی کارشدن شاغلان آنها خواهد شد 

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.