انجمن صنفی کارفرمایی

مصوبات جلسه هیات مدیره مورخ 5 اسنفند ماه 1397


دوشنبه 20 اسفند 1397


به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان استان خوزستان،  در پی برگزاری مجمع عمومی سالیانه انجمن و برگزاری انتخابات، اولین جلسه هیات مدیره جدید جهت انتخاب هیات ریسه در تاریخ 5 اسفندماه 1397  برگزار و افراد به مدت سه سال جهت سمت های ذیل تعیین گردیدند.
1- آقای مهندس سید مصطفی شیخ الاسلامی به سمت ریاست انجمن
2- آقای مهندس هادی رضا نژاد به سمت نایب ریس انجمن
3- آقای مهندس مهران هدایتی به سمت  دبیر انجمن 
4- آقای مهندس سید محمدکاظم کاشفی پور دزفولی به سمت خزانه دار


کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.