انجمن صنفی کارفرمایی

اعلام اسامی کاندیداهای عضویت در هیات مدیره و بازرسان انجمن مهندسان طراح و ناظر ساختمان استان خوزستان


دوشنبه 29 بهمن 1397


به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسان طراح و ناظر ساختمان استان خوزستان، اسامی داوطلبین عضویت درهیات مدیره و بازرسان انجمن، به شرح ذیل می باشد:

الف ) کاندیداهای عضویت در هیات مدیره :

 • 1-آقای مهندس هادی رضانژاد

 • 2-آقای مهندس هادی زمانی فکری

 • 3-آقای مهندس مرتضی سرلک

 • 4-آقای مهندس عبدالحسین شاهکرم

 • 5-آقای مهندس سیدمصطفی شیخ الاسلامی

 • 6-آقای مهندس سیدمحمد کاظم کاشفی پور دزفولی

 • 7-آقای مهندس منصور گریزی نسب

 • 8-آقای مهندس مهران لیموچی

 • 9-آقای مهندس ایرج نقاش

 • 10-آقای مهندس مهران هدایتی

 • 11-آقای مهندس ناصر هلالی جولا

ب) کاندیداهای عضویت در بازرسی  :

 • 1-آقای مهندس غلامرضا ثابت

 • 2-آقای مهندس فرهنگ کرمی

 • 3-آقای مهندس رضا موحد

 • 4-آقای مهندس علیرضا مومنی

 • با تشکر روابط عمومی انجمن

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.