انجمن صنفی کارفرمایی

مکاتبه مهم دکتر خواجوی ریاست محترم سازمان نظام مهندسی استان خوزستان با شهرداری اهواز و تاکید ایشان بر بکارگیری شرکتهای باصلاحیت طراح و ناظر بجای شرکتهای فاقد صلاحیت


شنبه 6 امرداد 1397


مکاتبه مهم دکتر خواجوی ریاست محترم سازمان نظام مهندسی استان خوزستان با شهرداری اهواز و تاکید ایشان بر بکارگیری شرکتهای باصلاحیت طراح و ناظر بجای شرکتهای فاقد صلاحیت 

ئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان در مکاتبه ای با معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهواز بر ارائه خدمات مهندسی توسط شرکت های حقوقی دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی و عضو این سازمان تاکید کرد.

نظر به اینکه وفق ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ارائه هرگونه خدمات فنی و مهندسی در امر ساختمان مستلزم اخذ پروانه اشتغال بکار مهندسی از وزارت راه و شهرسازی است. این سازمان، شرکت های حقوقی عضو را به منظور ارائه خدمات مهندسی معرفی می نماید.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان یادآور شد؛  ارائه خدمات فنی و مهندسی در امر ساختمان در محدوده استان خوزستان، صرفاً در حدود، ظرفیت و صلاحیت اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای صلاحیت –که به وسیله مکاتبه یاد شده و در سایت سازمان معرفی می شوند- مورد تایید خواهد بود.

کورش خواجوی در بخش دیگری از مکاتبه آورده است:

مطابق ماده ۴۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، فعالیت مهندسان مشاور دارای رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز مستلرم اخذ پروانه صدرالاشاره بوده و انجام پروژه های ساختمانی در طرح های عمرانی و در بخش خصوصی توسط مشاورین فاقد پروانه وزارت راه و شهرسازی غیرقانونی است.

در ادامه تصویر نامه یاد شده و فایل PDF اسامی شرکت های حقوقی می آید:


نظر جدید:
(نظر ارسالی پس از تایید شدن توسط مدیر، قابل نمایش می‌شود.)

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.