انجمن صنفی کارفرمایی

درباره ما - هیئت مدیره انجمن - اعضا ء

مهندس سید مصطفی شیخ الاسلامی
ریس هیئت مدیره

ods.con.co@gmail.com

مهندس هادی رضانژاد
نائب رئیس هیئت مدیره

مهران هدایتی
دبیر
mehran.hedayati50@gmail.com

مهندس سید محمد کاظم کاشفی پور دزفولی
 خزانه دار
kashef_eng_office@yahoo.com

مهندس مرتضی سرلک
عضو هیات مدیره

 

مهندس ناصر هلالی جولا
عضو هیئت مدیره
naserhelalijoola@yahoo.com

مهندس مهران لیموچی
عضو  هیئت مدیره

مهندس فرهنک کرمی
بازرس

مهندس علیرضا مومنی
بازرس


کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.