انجمن صنفی کارفرمایی

صفحه اصلی

انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان استان خوزستان درسال 1393 با استعانت ویاری خداوند متعال و نیز سعی ،همت و کوشش گروهی از شرکتهای مهندسین مشاور حقوقی و مسئولین دفاتر طراحی ساختمان فعال عضو سازمان نظام مهندسی استان خوزستان تاسیس گردید.
تاسیس این انجمن صنفی بر اساس دو هدف پایه گذاری شد که یکی انسجام بخشی وبکارگیری خرد جمعی و کارشناسی در امورفنی و مهندسی ساختمان با ارائه روشهای پیشنهادی اصلاحی مبتنی بر قانون نظام مهندسی کشور و دیگری نیز اصالت بخشی و ساماندهی در امور شغلی ورفاهی مهندسا ن مشاور طراح و ناظر ساختمان استان با تدوین برنامه هایی در جهت بهبود شرایط کسب و کار و پیشه آنها با استعانت از قانون کار جمهوری اسلامی ایران میباشد.

آخرین اخبار

شنبه 11 شهریور 1396

به اطلاع کلیه اعضا محترم می رساند جهت شرکت در انتخابات روز پنج شنبه مورخ 1396/6/30 داشتن عضویت معتبر الزامی می باشد.

مشروح خبر

شنبه 11 شهریور 1396

برگزاری مجمع فوق العاده انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان خوزستان در روز پنج شتبه مورخ 1396/6/30 از ساعت 10الی 12

مشروح خبر


سه شنبه 7 شهریور 1396

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسان طراح و ناظر استان، مطابق ماده 32 اساسنامه و پیرو مصوبات جلسه 5 / 6 / 1396 هیات مدیره شرایط کاندیداهای به شرح ذیل می باشد : ...

مشروح خبر


آرشیو اخبار

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.