انجمن صنفی کارفرمایی

صفحه اصلی

انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان استان خوزستان درسال 1393 با استعانت ویاری خداوند متعال و نیز سعی ،همت و کوشش گروهی از شرکتهای مهندسین مشاور حقوقی و مسئولین دفاتر طراحی ساختمان فعال عضو سازمان نظام مهندسی استان خوزستان تاسیس گردید.
تاسیس این انجمن صنفی بر اساس دو هدف پایه گذاری شد که یکی انسجام بخشی وبکارگیری خرد جمعی و کارشناسی در امورفنی و مهندسی ساختمان با ارائه روشهای پیشنهادی اصلاحی مبتنی بر قانون نظام مهندسی کشور و دیگری نیز اصالت بخشی و ساماندهی در امور شغلی ورفاهی مهندسا ن مشاور طراح و ناظر ساختمان استان با تدوین برنامه هایی در جهت بهبود شرایط کسب و کار و پیشه آنها با استعانت از قانون کار جمهوری اسلامی ایران میباشد.

آخرین اخبار

تصویر خبر
چهار شنبه 3 شهریور 1395

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اعلام تدوین پیش‌نویس اصلاحیه قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان در کارگروه‌های تخصصی و ارایه آن به مجلس دهم برای تصویب بر عدم تغییر کل قانون و اصلاح ساختاری با حذف موازی‌کاری با قوانین دیگر تاکید کرد.

مشروح خبر

تصویر خبر
چهار شنبه 6 امرداد 1395

تشکیل جلسه مشترک نمایندگان دفاترحقوقی مهندسی طراح و ناظر عضو انجمن بمنظور بررسی مشکلات پیش آمده و راههای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر آنها ناشی از چهارماه مسدود کردن کارتابل شغلی آنها توسط سازمان نظام مهندسی

مشروح خبر


تصویر خبر
چهار شنبه 30 تیر 1395

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان استان خوزستان دعوت میشود تا جهت شرکت در مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی استان خوزستان که فردا ساعت 9 صبح روز پنشنبه مورخ 95/04/31 در تالار مهر واقع در بلوار لشکرتشکیل میگردد حضور فعال داشته باشند .

مشروح خبر


آرشیو اخبار

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.