انجمن صنفی کارفرمایی

صفحه اصلی

انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان استان خوزستان درسال 1393 با استعانت ویاری خداوند متعال و نیز سعی ،همت و کوشش گروهی از شرکتهای مهندسین مشاور حقوقی و مسئولین دفاتر طراحی ساختمان فعال عضو سازمان نظام مهندسی استان خوزستان تاسیس گردید.
تاسیس این انجمن صنفی بر اساس دو هدف پایه گذاری شد که یکی انسجام بخشی وبکارگیری خرد جمعی و کارشناسی در امورفنی و مهندسی ساختمان با ارائه روشهای پیشنهادی اصلاحی مبتنی بر قانون نظام مهندسی کشور و دیگری نیز اصالت بخشی و ساماندهی در امور شغلی ورفاهی مهندسا ن مشاور طراح و ناظر ساختمان استان با تدوین برنامه هایی در جهت بهبود شرایط کسب و کار و پیشه آنها با استعانت از قانون کار جمهوری اسلامی ایران میباشد.

آخرین اخبار

تصویر خبر
پنج شنبه 28 اردیبهشت 1396

دعوت انجمن ازکلیه اعضای عضوجامعه مهندسان مشاور طراح و ناظرساختمان استان خوزستان در همراهی با سایر اقشارمردم شریف ایران به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و نیز شرکت در انتخابات شورای شهر

مشروح خبر

تصویر خبر
دوشنبه 11 اردیبهشت 1396

پیام تسلیت هیأت رئیسه انجمن مهندسان مشاورطراح و ناظر ساختمان استان خوزستان به وزیر محترم راه و شهرسازی

مشروح خبر


تصویر خبر
شنبه 10 اردیبهشت 1396

وزیر راه وشهرسازی فعلی یکی از پرچمداران اصلی مخالفت با تراکم فروشی شهرداری ها است. اوبارها بسیار رک و مستقیم این مساله را حتی در حضور شهردارتهران نیز مطرح کرده است.

مشروح خبر


آرشیو اخبار

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.